Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Kungörelse enligt 1974:års stöldgodslag LPO Karlskoga.

Polismyndigheten Karlskoga region Bergslagen, söker ägare till gods som tagits i förvar enligt lagen ( 1974:1065 ) om visst stöldgods.

Togs i förvar 2017-12-14: Bilbatterier.

Den som vill göra anspråk på godset ska senast per den 2018-05-30 anmäla detta till polismyndigheten LPO Karlskoga.

Adress: Polismyndigheten, polisområde Örebro 708 00 Örebro eller till registrator.bergslagen@polisen.se

Anmälaren ska kunna styrka sin rätt till godset, om ingen anmälan inkommit inom utsatt tid förklaras godset förverkat.   Vid frågor kontakta Nina på 010-567 36  78

 

          ___________________________________________________

 

Polismyndigheten, region Bergslagen, Lokalpolisområde Karlskoga söker flertalet personer som inte gått att nå via brev för delgivning av hävt beslagtaget gods.

Kungörelse-ID K222149/18  

Föremålen finns tillgängliga hos lokalpolisområde Karlskoga. Öppettider måndag-fredag 09.00-15.00. Telefonnummer till handläggare 010-567 36 78. Outhämtat gods kommer att säljas eller förstöras om föremålen inte hämtas ut senast den 30/5.

Till toppen