Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Kungörelse av gods i Västervik

Polisen i Västervik söker ägare till gods som beslagtagits under perioden 2017-12-01--2018-01-09 och som hanteras jml Förfarandelagen 2b§, 2st, anspråkstagare okänd.

 

Det förvarstagna godset består av:

  • Väska
  • Mobiltelefoner
  • Stämjärn
  • Blocknycklar
  • Skruvmejslar
  • Hänglås
  • Sekatörer
  • Skruvdragare
  • Prisplaketter
  • Motorcross Yamaha

 

Den som vill göra anspråk på godset ska senast den 2018-10-31 anmäla detta till Polisen Sydöstra Götaland, Beslag Västervik, Box 10, 593 21

Västervik. Anmälaren ska kunna styrka sin rätt till godset. Om ingen anmälan har inkommit inom utsatt tid kommer godset att säljas eller förstöras.

Frågor kan ställas till beslagshandläggare Helen Dahlberg, telefon 010-56 23 135.

Id-nummer för kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar är K520802/18.

Till toppen