Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Kungörelse polisområde Västernorrland - beslag hävt 2019-04-29

Polismyndigheten söker ägare till ett beslag av kontanter som hävts av åklagare 2019-04-29. Anspråkstagare saknas.

Enligt Lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. 2b§ 2 st.

Om egendomens värde sannolikt överstiger en fjärdedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken som gällde då beslaget gjordes, tillämpas dock denna lag först efter det att tre månader har förflutit sedan den myndighet som förvarar egendomen genom kungörelse uppmanat ägaren eller annan rättsinnehavare att göra anspråk på den. Lag (2010:1219).

Ägaren ska anmäla anspråk till polisens beslag i Sundsvall senast 2019-10-01.

Om ingen gör anspråk på beslaget inom utsatt tid övergår beslaget till staten.

Kontakta polisens beslag i Sundsvall på 114 14.

Till toppen