Kungörelse: Beslagtaget gods i lokalpolisområde Karlskoga.

Polismyndigheten i Karlskoga har tagit gods i förvar enligt lagen om visst stöldgods m.m. ( 1974:1065).

Togs i förvar 2019-04-16: 2 st. cyklar

Togs i förvar 2019-06-29: Batteri, div kläder, fiskespö, flöjt, handskar, korg, kudde, ryggsäckar, soda streamer, sovsäck, lampa, kaffekokare, köksredskap, kamera, kablar, jacka, keps.

Den som vill göra anspråk på godset ska senast den 2020-01-19 anmäla detta till polismyndigheten.

Adress: polismyndigheten , Region Bergslagen, Lokalpolisområde Karlskoga
Box 1804, 701 18 Örebro.
Eller till registrator.bergslagen@polisen.se

Visning förekommer ej.

En anmälan om förlust av godset måste vara gjord. Du ska även kunna beskriva föremålet genom att kunna uppge exempelvis fabrikat, tillverkningsnummer eller annat som kännetecknar föremålet.

Om inget anspråk inkommit inom föreskriven tid kommer godset hanteras i enhet med ovan nämnda lag.

Vid frågor kontakta handläggare på 010-567 36 78.

Kungörelse-id post och inrikes Tidningar K678099/19

Till toppen