Flyttade fordon enligt lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Fordon angivna i denna kungörelse har med stöd av lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall flyttats till en uppställningsplats som disponeras av Polismyndigheten.

Enligt flyttningslagen skall ett fordon som flyttats till särskild uppställningsplats lösas ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader från det datum kungörelsen anslogs. Om fordonet inte löses ut och hämtas inom den angivna tiden övergår äganderätten på staten. Detsamma gäller eventuella föremål som förvaras i fordonet.

Ägare till fordon som kungörs som flyttade uppmanas kontakta handläggaren i ärendet. Har inte detta skett inom tre månades från datum kungörelsen anslogs övergår äganderätten till fordonet på staten.

Följande fordon kungörs som flyttade:

Reg.nr                      Fabrikat                       Flyttat från
CYU335                   Volvo V70                     Lundbladsvägen, Eskilstuna

Kontakta handläggare senast 2020-03-23.

Handläggare: Håkan Forsell
Telefon: 010-566 89 74

 

 

Till toppen