Kungörelse: Flyttade fordon enligt lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa

Fordon angivna i denna kungörelse har med stöd av lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall flyttas till en uppställningsplats som disponeras av Polismyndigheten.

Enligt flyttningslagen ska ett fordon som fyttats till särskild uppställningsplats lösas ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader från det datum kungörelsen anslogs. Om fordonet inte löses ut och hämtas inom den angivna tiden övergår äganderätten till staten. Detsamma gäller eventuella föremål som förvaras i fordonet.

Ägare till fordon som kungörs som flyttade uppmanas kontakta handläggaren i ärendet. Har inte detta skett inom tre månader från 2019-02-26, datum då kungörelsen anslogs övergår äganderätten till fordonet på staten.

Följande fordon kungörs som flyttade

Reg.nr. Fabrikat  Flyttat från
MKR621 Opel Astra Kombi Edvardslundsgatan Torshälla

Handläggare
Göran Pettersson Insp
Telefon: 010-566 92 48

Till toppen