Kungörelse: Flyttade fordon lokalpolisområde Hallsberg

Med stöd av lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall har Polismyndigheten flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Enligt flyttningslagen skall ett fordon som flyttats till särskild uppställningsplats lösas ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader från det datum kungörelsen anslogs. Har inte detta skett inom tre månader från det datum kungörelsen anslogs övergår äganderätten till staten. Detsamma gäller eventuella föremål som förvaras i fordonet.

Ägare till fordon som kungörs som flyttade uppmanas kontakta handläggaren i ärendet. Om fordonsägaren har förfallna felparkeringsavgifter, räknat på samtliga ägda fordon, som överstiger 5000 kronor ska samtliga felparkeringsavgifter betalas innan fordonet kan lämnas ut.

Hämtas senast:
2019-05-05
Följande fordon kungörs som flyttade:

Reg.nr Fabrikat Flyttat från
TPT427 Audi A6 Avant 2,8 Hemvägen Sannahed
SUK929 SAAB 9-3 E20 Marieberg

 

Handläggare
Cecilia Ellwyn Pedersén
Tel: 0105673746

Till toppen