Kungörelse lokalpolisområde Hallsberg

Med stöd av lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall har Polismyndigheten flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Enligt flyttningslagen skall ett fordon som flyttats till särskild uppställningsplats lösas ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader från det datum kungörelsen anslogs. Har inte detta skett inom tre månader från det datum kungörelsen anslogs övergår äganderätten till staten. Detsamma gäller eventuella föremål som förvaras i fordonet.

Ägare till fordon som kungörs som flyttade uppmanas kontakta handläggaren i ärendet. Om fordonsägaren har förfallna felparkeringsavgifter, räknat på samtliga ägda fordon, som överstiger 5000 kronor ska samtliga felparkeringsavgifter betalas innan fordonet kan lämnas ut.

Hämtas senast:
2019-09-16

Följande fordon kungörs som flyttade:
Reg.nr HNJ045
Fabrikat  Opel Combo Tour
Flyttat från Hardemovägen/Nytorgsgatan i Hallsberg

Handläggare
Cecilia Ellwyn Pedersén
Tel: 0105673746

Till toppen