Kungörelse Polisområde Örebro län

Inom polisområde Örebro län har 2014-05-27 egendom tagits i förvar enligt lag (1974:1065) om visst stöldgods.

Egendomen består av en släpkärra med kåpa. Den som vill göra anspråk på egendomen ska senast 2019-08-01 anmäla detta till polisen i Örebro via Jonny Elséus 070 392 5927 alt. maila jonny.elseus@polisen.se

POLISMYNDIGHETEN ÖREBRO

Till toppen