Kungörelse: Beslagtaget gods i lokalpolisområde Hallsberg

Polismyndigheten i Hallsberg har tagit gods i förvar enligt lagen om visst stöldgods mm (1974:1065) under perioden 2017-2018.

• 4 st cyklar av olika fabrikat
• 1 st symaskin
• 1 st ring

Den som vill göra anspråk på gods ska senast den 27 december anmäla detta till: Registrator.bergslagen@polisen.se. eller

Polismyndigheten
LPO Hallsberg, Beslag
Box 1804
70118 Örebro

Visning förekommer ej.

En anmälan om förlust av godset måste vara gjord. Du ska även kunna beskriva föremålet genom att kunna uppge exempelvis fabrikat, tillverkningsnummer eller annat kännetecken. Finns bild på föremålet är det att föredra.

Om inget anspråk inkommit inom föreskriven tid kommer godset hanteras i enlighet med ovan nämnd lag.

Kungörelse-id Post-och Inrikes Tidningar K665804/19

Till toppen