Kungörelse: Beslagtaget gods i polisområde Södra Skåne

Polismyndigheten i Södra Skåne har tagit gods i förvar enligt lagen om visst stöldgods mm (1974:1065) under perioden 2015 – 2019.

Lista på godset samt vilket datum det kom in till Polismyndigheten.

Den som vill göra anspråk på gods ska senast den 21 november 2019 anmäla detta till beslaget i Ystad via epost till:
beslaget-ystad.skane@polisen.se

Visning förekommer ej.

En anmälan om förlust av godset måste vara gjord och du behöver uppge ärendenumret från din anmälan. Du ska även kunna beskriva föremålet genom att kunna uppge exempelvis fabrikat, tillverkningsnummer eller annat kännetecken. Finns en bild på föremålet går det bra att bifoga denna i epostmeddelandet.

Om inget anspråk inkommit inom föreskriven tid kommer godset hanteras i enlighet med ovan nämnd lag.


Kungörelse-ID: K590988/19

Till toppen