Kungörelse lokalpolisområde Karlskoga

Lokalpolisområde Karlskoga söker flertalet personer som inte gått att nå via brev för delgivning av hävt beslagtaget gods.

Föremålen finns tillgängliga hos lokalpolisområde Karlskoga, Värmlandsvägen 25 i Karlskoga.
Öppettider 09-00-15.00.
Telefonnummer till handläggare 010-567 36 78.
O uthämtat gods kommer att säljas eller förstöras om föremålen inte hämtas ut senast den 1/6.
För kungörelsen i sin helhet se post-och Inrikes Tidningar, Kungörelse-id K228191/20

Till toppen