Kungörelse - Polisen i Lund söker Shehadeh Mustafa

Polisen i Lund har inte kunnat nå Shehadeh Mustafa via brev för delgivning av hävt beslagtaget gods. Delgivningshandlingen finns därför, från och med den 14 april 2020, att hämta i receptionen i polishuset i Lund. Receptionen har öppet:
• Måndag och torsdag klockan 09:00 – 19:00
• Tisdag och onsdag klockan 09:00 – 16:30
• Fredag klockan 09:00 – 15:00.

Har inte Shehadeh Mustafa hämtat handlingen senast den 26 maj 2020 kommer godset att förstöras eller säljas.

Kungörelsen finns även införd i Post- och Inrikes Tidningar med id-nummer K236952/20.

Till toppen