Kungörelse: Beslagtaget gods i lokalpolisområde Karlskoga.

Polismyndigheten i Karlskoga har tagit gods i förvar enligt lagen om visst stöldgods m.m.( 1974:1065).

Katalysatorer samt rörkapare 2020-5000-BG122913.

Kungörelse-id post och inrikes Tidningar K795269/20

Polismyndigheten i Karlskoga har tagit gods i förvar enligt förfarandelagen (1974:1066) Motorcykel 2020-5000-BG115798.
Kungörelse-id post och inrikes Tidningar K795292/20

Den som vill göra anspråk på godset ska senast den 2021-02-01 anmäla detta till polismyndigheten.

Adress: polismyndigheten , Region Bergslagen, Lokalpolisområde Karlskoga
Box 1804, 701 18 Örebro. Eller till registrator.bergslagen@polisen.se

Visning förekommer ej.

En anmälan om förlust av godset måste vara gjord. Du ska även kunna beskriva föremålet genom att kunna uppge exempelvis fabrikat, tillverkningsnummer eller annat som kännetecknar föremålet.

Vid frågor kontakta handläggare på 010-567 36 78.