Polisen i Malmö söker ägare till armbandsur och kontanter

Ägaren till det beslagtagna godset kan hämta ut det hos polisen senast den 21 mars 2021.

Beslagsgruppen hos polisen i Malmö säker ägaren till ett armbandsur samt kontanter som polisen har tagit i beslag.

För att kunna göra anspråk på godset ska du ha gjort en polisanmälan och kunna styrka din rätt till godset genom att visa upp ägarbevis, kvitto eller dylikt. Om inget anspråk har kommit in inom tre månader kommer godset att hanteras enligt lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. Detta innebär att om vi inte hittar en ägare till godset kommer det att säljas eller förstöras.

Godset förvaras till och med den 21 mars 2021 hos polisen.

Någon visning av godset kommer inte att ordnas.

Om du gör anspråk på godset ska du kontakta oss via e-post till kungorelse-beslaget.malmo@polisen.se.

Kungörelsens id-nummer i Post- och Inrikes Tidningar är K799503/20.