Kungörelse: Polisen i Lund säker ägaren till en båt

Polisen i Lund söker ägaren till en i beslagtagen båt med tillhörande släp.

Beslagtagen båt

Bild: Polisen i Lund

För att kunna göra anspråk på båten ska du ha gjort en polisanmälan och kunna styrka din rätt till godset genom att visa upp ägarbevis, inköpskvitto eller dylikt.

Om inget anspråk har kommit in inom tre månader kommer godset att hanteras enligt lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. Detta innebär att om vi inte hittar en ägare till båten kommer den att säljas eller förstöras.

Godset förvaras hos polisen i Lund till och med den 14 maj 2020. Därefter  hanteras det enligt ovan nämnda lag.

Någon visning av båten kommer inte att ordnas.

Kontakta polisens beslagsenhet i Lund via e-post beslaget-lund.skane@polisen.se eller telefon 010-561 44 33.

Kungörelsens id-nummer i Post- och Inrikes Tidningar är K98442/20.

Till toppen