Kungörelse: Polisen i Kalmar söker ägare till beslagtaget gods

Polisen i Kalmar söker ägare till gods som togs i beslag under tiden från den 1 november 2017 till den 1 juli 2019 och som tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

Den som gör anspråk på godset, ska anmäla detta senast den 1 mars 2020 till Polismyndigheten, Region Syd, Beslag Kalmar, 205 90 Malmö eller beslag.pokk@polisen.se.

Kontaktperson är Maria Schulz, telefon 010-562 34 93.

Kungörelsens id-nummer i Post-och Inrikes Tidningar är K52847/20.

Till toppen