Kungörelse: Polisen i Växjö söker ägare till beslagtagna kontanter

Polisen i Växjö söker ägare till kontanter som togs i beslag den 14 januari 2018 på adressen Bielkegatan 6 L i Nybro.

Den som gör anspråk på godset ska anmäla detta senast den 20 april 2020 till Polismyndigheten, Region Syd, Beslag Växjö, 205 90 MALMÖ eller beslag.pokk@polisen.se. Kontaktperson är Inessa Gunnarsson, telefon 010-562 22 56.

Kungörelsens id-nummer i Post-och Inrikes Tidningar är K45392/20.

Till toppen