Flyttade fordon enligt lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Fordon avgivna i denna kungörelse har med stöd av lag (1092:129) om flyttning av fordon i vissa fall flyttats till en uppställningsplats som disponeras av Polismyndigheten.

Enligt flyttningslagen skall ett fordon som flyttats till särskild uppställnings-plats lösas ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader från det datum kungörelsen anslogs. Om fordonet inte löses ut och hämtas inom den angivna tiden övergår äganderätten på staten. Det samma gäller eventuella föremål som förvaras i fordonet.

Ägare till fordon som kungörs som flyttade uppmanas kontakta handläggare i ärendet. Har inte detta skett inom tre månader från datum kungörelsen anslogs övergår äganderätten till fordonet på staten.

Följande fordon kungörs som flyttade:

Reg. Nr    Fabrikat               Flyttat från
TEW402  Mercedes Benz   Karl Hovbergsgatan, Eskilstuna

Kontakta handläggare senast 2020-04-03

Handläggare
Ingemar Östberg
Tel: 010-566 90 15

Till toppen