Kungörelse: Hävt beslagtaget gods

Lokalpolisområde Medelpad, Beslag Sundsvall söker flertalet personer som inte gått att nå via brev för delgivning av hävt beslagtaget gods.

 • Laurin Linda Victoria
 • Soltani Jamel
 • Uzbek Ziyahlag
 • Dervishi Alban 
 • Cipi Vladimir 
 • Gallagher Mark Anthony
 • Alberg Teemu Petteri 
 • Hälleberg Stig Göran 
 • Lundin Eloise Lola 
 • Borg Allan Olavi 
 • Larsson Morgan Tommy 
 • Sadeghnia Reza 
 • Soltani Ahmad 
 • Koutonen/Sandblom Niklas Johan Matti 
 • Gran Lars Erik Jonas  
 • Persson Anna Isabella 
 • Tsai Ethan Timmy Yuching 
 • Åström Nils Jonas 
 • Billström Tim John 

Föremålen finns tillgängliga hos Beslag i Sundsvall som nås via telefon 010-568 00 41 eller 010-568 02 68 måndag–fredag kl 9-11.
Eller ring 11414 och begär "Beslag Sundsvall".

Ej hämtat gods kommer att säljas eller förstöras då 7 veckor passerat, det vill säga den 21 augusti 2020.

Kungörelsen finns även införd i Post- och Inrikes Tidningar under kungörelse-id: K409587/20