Polisen i Karlskoga söker personer som inte gått att nå för delgivning

Lokalpolisområde Karlskoga söker flertalet personer som inte gått att nå via brev för delgivning av beslut om förverkat beslagtaget gods.

Följande personer har inte gått att nå

Alizada Mohammad
Emelie Nordqvist Ekvall
Roni Lindeman

Handlingarna finns tillgängliga hos polisen i Karlskoga till och med den 14 augusti på Värmlandsvägen 25.

Öppettider måndag-fredag 09.00-15.00, tel. till handläggare 010-567 36 78 alt receptionen 010-567 36 52.

Godset kommer att förstöras efter den 14 augusti.

För kungörelsen i sin helhet se post-och inrikes Tidningar, Kungörelse-id K406556/20.