Polisen i Malmö söker Daniel Möller som inte gått att nå för delgivning

Beslagsgruppen hos polisen i Malmö söker Daniel Möller för delgivning av hävt beslagtaget gods.

Polisen i Malmö har inte kunnat nå Daniel Möller för delgivning av hävt beslagtaget gods.

Delgivningshandlingen finns därför, från och med den 17 juli 2020, att hämta i receptionen på Rättscentrum i Malmö. Receptionen har öppet:
• måndagar-fredagar klockan 07:00-22:00
• lördagar-söndagar klockan 08:00-17:00

Har inte Daniel Möller hämtat godset senast den 28 augusti kommer det att förstöras eller säljas.

Kungörelsen finns även införd i Post- och Inrikes Tidningar med ID-nummer K435121/20.