Kungörelse lokalpolisområde Karlskoga

Lokalpolisområde Karlskoga söker flertalet personer som inte gått att nå via brev för delgivning av hävt beslagtaget gods

Föremålen finns tillgängliga hos lokalpolisområde Karlskoga, Värmlandsvägen 25 i Karlskoga.

Öppettider 09-00-15.00.

Telefonnummer till handläggare 010-567 36 78.

O uthämtat gods kommer att säljas eller förstöras om föremålen inte hämtas ut senast den 28/4.

För kungörelsen i sin helhet se post-och Inrikes Tidningar, Kungörelse-id K163943/20

Till toppen