Kungörelse: Polisen i Växjö söker ägare till beslagtagna kontanter

Polisen i Växjö söker ägare till kontanter, som togs i beslag den 16 december 2018 på adressen Postvägen 1B i Eriksmåla och som tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöld gods.

Den som gör anspråk på godset ska anmäla detta senast 2020-04-15 till Polismyndigheten Region Syd, Beslag Växjö 205 90 Malmö eller beslag.pokk@polisen.se.  Kontaktperson är Inessa Gunnarsson, telefon 010-562 2256.

Kungörelsens-id nummer i Post- och inrikes Tidningar är K146830/20.    

Till toppen