Kungörelse Polismyndigheten Region Stockholm

Polisområde City söker flertalet personer som inte gått att nå via brev för delgivning av hävt beslagtaget gods.

Handlingarna finns tillgängliga hos Polisen i City, Beslagsreceptionen, Bergsgatan 54 Stockholm. Telefon 010-56 377 96. Öppettider: Tisdag-Onsdag klockan 10-15,

Torsdag kl. 10-18, Fredag klockan 10-15.

Outhämtat gods kommer säljas eller förstöras då 7 veckor passerat från ovan datum.

För kungörelsen i sin helhet se Post-och Inrikes Tidningar, kungörelse- id K139675/20

Till toppen