Kungörelse Polismyndigheten Region Stockholm

Härmed tillkännages att hos Gränspolisenheten på Arlanda flygplats finns gods som minst sex månader varit förvarstaget enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

Godset består av:

- Diverse kosmetika
- Resväska

Godset finns på Polisstationen vid Tullvägen 7A Stockholm, Arlanda fram till 2020-04-06.

Öppettiderna är: måndag-torsdag kl. 09.00-15.00. 

Kontaktperson: Annelie Molén, tel: 010-56 323 55.

Till toppen