Kungörelse angående beslagtaget gods hos polisen i Helsingborg

Polisen i polisområde nordvästra Skåne söker ägare till gods som under perioden 2012-10-24 – 2019-06-05 har tagits i förvar enligt lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

Gör du anspråk på något av godset ska du kontakta polisens beslagsenhet i Helsingborg senast den 27 april 2020. För att du ska kunna få tillbaka godset ska du ha gjort en polisanmälan och kunna styrka din rätt till godset.

Om vi inte har fått in något anspråk senast den 27 april 2020 kommer godset att hanteras enligt lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Kungörelsen finns även införd i Post- och Inrikes Tidningar med id-nummer K187705/20.

Förteckning över godset.

Beslagsenheten hos polisen i Helsingborg:

  • telefon 010-561 76 19, klockan 13.00 – 15.00 helgfri måndag, onsdag och fredag
  • e-post beslagsenheten-helsingborg.skane@polisen.se, uppge stöldgods i rubriken.
Till toppen