Namnkungörelse

Region Mitt, polisområde Västmanland söker följande personer för delgivning av hävt beslag.

Handlingarna hålls tillgängliga hos Beslagsenheten. Egendomen kan komma att förstöras eller säljas för statens räkning om det inte hämtas ut inom en månad från publiceringsdatumet av denna kungörelse. Kontakta Beslagsenheten i Västerås, Västgötegatan 7 Västerås, tfn 010-567 6095 Må-Fr 08.30-11.00.

Al Hakim, Komail Haydar

Alsultan, Faisal

Arunas, Januskevicinis

Bircina, Claudia

Ceesay, Alexander Alpha

Cimil, Ruslan

Geapan, Iasar

Gräs, Konstantin Kenny

Hryc, Damian

Ismail, Asan

Johansson, Bo Thony

Jonsson Ivan Tord

Juustovaara, Markku Esko Ensio

Krajkova, Adrian Enver

Köpman, Per Gunnar Robert

Liu Si, Quyet Daniel

Mihaylova, Ivanka Moneva

Mitova, Mariyana Yankova

Mohamadi, Reza

Nyman, Helen Ingeborg

Regep, Kemal-Ibo

Renqvist, Marielle Katrin

Rezai, Aref

Saban, Iasar-Negrila

Sali, Saban

Sfoog, Quasim Faris

Shukur, Shalaw Ali

Sidiqi, Ahmad Shah

Sjödin, Alexander Pierre Michael

Sobczak, Roman Andrzej

Tamasheuski, Andrei

Vesterlund, Dennis Edgar

ID-nummer för kungörelsen i Post- och Inrikestidningar, K683444/20