Polisen i Västmanland söker ägare till gods

Polisen i Västmanland söker ägare till gods som beslagtagits 2019-2020 och som tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

Bl.a. har följande gods tagits i förvar: hjärtstartare, halsband, armband samt ring.

Den som tror sig vara ägare till något av godset skall före 2021-02-05 framställa sitt yrkande till Polisen Västerås, telefon 114 14 eller 010-5676095.

Den som kan styrka sin äganderätt av godset återfår detta efter prövning.

Därefter försäljes godset.

ID-nummer för kungörelse i Post och Inrikestidningar K683456/20