Kungörelse av förvarstaget gods 2018-06-19 i lokalpolisområde Västervik

Kungörelse av förvarstaget gods i lokalpolisområde Västervik. Id-nummer för kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar är K638325/20.

Polisen i Oskarshamn söker ägare till gods som beslagtagits 2018-06-19 och som tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

Det förvarstagna godset består av:
• Utsugningsfläktar, 56 st
• Luftkabel, längd ca 1500 m
• Pump Grundfors
• Elmotor Lafert
• Elmotor Lönne
• Diverse metallskrot

Den som vill göra anspråk på godset ska senast den 2020-11-16 anmäla detta till Polisen Region Syd, LPO Västervik / Beslag, 205 90 Malmö. Anmälaren ska kunna styrka sin rätt till godset. Om ingen anmälan har inkommit inom utsatt tid kommer godset att säljas eller förstöras.

Frågor kan ställas till beslagshandläggare Helen Dahlberg, tel 010-56 231 35.