Kungörelse avseende beslagtaget gods hos polisen i Malmö

Polisen i Malmö söker ägare till gods som tagits i förvar enligt lagen om visst stöldgods m.m. (1974:1065) under perioden 2013 - 2020.

Vill du göra anspråk på gods ska du senast den 2 november 2020 anmäla detta till beslaget hos polisen i Malmö via e-post till kungorelse-beslaget.malmo@polisen.se .

En anmälan om förlust av godset måste vara gjord för att du ska kunna göra anspråk på det. Vid anspråket ska du ange ärendenumret från din anmälan. Du ska även kunna beskriva föremålet genom att kunna uppge exempelvis fabrikat, tillverkningsnummer eller annat kännetecken. Finns en bild på föremålet går det bra att bifoga denna i e-postmeddelandet.

Vi kommer inte att anordna visning av föremålen.

Om inget anspråk kommit in till polisen inom föreskriven tid kommer godset att hanteras i enlighet med ovan nämnd lag.

Bifogad fil innehåller en lista på godset samt vilket datum det kom in till polisen.

Kungörelsens ID-nummer i Post- och Inrikes Tidningar är K575838/20