Kungörelse gällande beslagtaget gods hos polisen i södra Skåne

Polismyndigheten har tagit gods i förvar enligt lagen om visst stöldgods mm (1974:1065) under perioden 2016 – 2020.

Här finns en lista på godset samt vilket datum det kom in till Polismyndigheten.

Den som vill göra anspråk på något gods i listan ska, senast den 20 november 2020, anmäla detta till beslagsgruppen i Ystad via epost;
beslaget-ystad.skane@polisen.se

Visning förekommer inte.

En anmälan om förlust av godset måste vara gjord och du behöver uppge ärendenumret från din anmälan. Du ska även kunna beskriva föremålet genom att kunna uppge exempelvis fabrikat, tillverkningsnummer eller annat kännetecken. Finns det en bild på föremålet så går det bra att bifoga denna i epostmeddelandet.

Om inget anspråk inkommit inom föreskriven tid kommer godset hanteras i enlighet med ovan nämnd lag.

Kungörelse-ID: K554899/20