Kungörelse: Flyttade fordon i polisområde Södermanland

Fordon avgivna i denna kungörelse har med stöd av lag (1092:129) om flyttning av fordon i vissa fall flyttats till en uppställningsplats som disponeras av Polismyndigheten.

Enligt flyttningslagen ska ett fordon som flyttats till särskild uppställningsplats lösas ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader från det datum kungörelsen anslogs. Om fordonet inte löses ut och hämtas inom den angivna tiden övergår äganderätten på staten. Det samma gäller eventuella föremål som förvaras i fordonet.

Ägare till fordon som kungörs som flyttade uppmanas kontakta handläggare i ärendet. Har inte detta skett inom tre månader från datum kungörelsen anslogs övergår äganderätten till fordonet på staten.

Följande fordon kungörs som flyttade:

Reg. Nr Fabrikat Flyttat från
RNE596 Seat Leon  Sommarrogatan, Eskilstuna         

Kontakta handläggare senast 2020-12-26

Handläggare
Ingemar Östberg
Tel: 010-566 92 48