Kungörelse

Lokalpolisområde Karlskoga har tagit i beslag en arbetsplattform, beslagsnummer 2020-5000-BG20442-1.

Godset är åtkommet genom brott och ägaren har inte kunnat anträffas. Den som vill göra anspråk på godset ska kunna styrka sin rätt till godset och stöldanmälan ska vara gjord.

Om inget anspråk inkommit inom föreskriven tid kommer godset att hanteras enligt förfarandelagen 1974:1066.
Den som gör anspråk på godset ska senast 2020-11-02 anmäla detta till: Polismyndigheten Region Bergslagen Lokalpolisområde Karlskoga Box 1804, 701 18 Örebro. Besöksadress: Värmlandsvägen 25, Karlskoga.

Öppettider måndag-fredag 09.00-15.00.

Telefonnummer till handläggare 010-567 36 78.

För kungörelse i sin helhet se post-och inrikes tidningar ( bolagsverket) Kungörelse-id 528427/20