Kungörelse

Kungörelse Polismyndigheten Region Bergslagen LPO Karlskoga

Lokalpolisområde Karlskoga söker Arash Ahmadi som inte gått att nå via brev för delgivning av beslut om förverkat beslagtaget gods.
Handlingarna finns tillgängliga hos polisen i Karlskoga t.o.m. 2/11 Värmlandsvägen 25.
Öppettider måndag-fredag 09.00-15.00, tel. till handläggare 010-567 36 78 eller till receptionen 010-567 36 52. Godset kommer att förstöras efter den 2/11.

För kungörelsen i sin helhet se post-och inrikes Tidningar, Kungörelse-id 528433/20