Kungörelse av gods som tagits i förvar av polisen i Ljungby

Polisen i Ljungby söker ägare till en cykel som har tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

Cykeln är en elcykel som togs i beslag av polisen den 11 maj 2020.

Vill du göra anspråk på cykeln ska du senast den 25 september 2021 anmäla det till polisen

  • Adress: Polismyndigheten, Region Syd, Beslag Ljungby, 205 90 Malmö
    eller 
  • E-post: beslag.pokk@polisen.se

Ange beslagsnummer 2020-5000-BG57941.

Gör du anspråk på cykeln ska du kunna styrka din rätt till den. Du ska dessutom ha anmält till polisen att den har blivit stulen. Om inget anspråk har kommit in till polisen inom föreskriven tid kommer cykeln att säljas eller förstöras i enlighet med ovan nämnda lagstöd.

Vid frågor kontakta beslagshandläggare på telefon 010-562 23 42.

Kungörelsen finns även publicerad på Post- och Inrikestidningars webbplats med id-nummer K482075/21.