Kungörelse: flyttning av fordon i Eskilstuna

Fordon angivna i denna kungörelse har med stöd av lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall flyttats till en uppställningsplats som disponeras av Polismyndigheten.

Enligt flyttningslagen skall ett fordon som flyttats till särskild uppställningsplats lösas ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader från det datum kungörelsen anslogs. Om fordonet inte löses ut och hämtas inom den angivna tiden övergår äganderätten på staten. Detsamma gäller eventuella föremål som förvaras i fordonet.

Ägare till fordon som kungörs som flyttade uppmanas kontakta handläggaren i ärendet. Har inte detta skett inom tre månader från datum kungörelsen anslogs övergår äganderätten till fordonet på staten.

Följande fordon kungörs som flyttade:

Reg.nr          Fabrikat                                       Flyttat från

USC427       CITROEN XSARA PICASSO       KÄLLGATAN ESKILSTUNA

Kontakta handläggare senast 2021-11-03

Diarienr A438.213/2021 (åberopas)
Saknr 641

Handläggare:

Michael Flodman, tel. 010-566 92 48