Kungörelse: Polisen Enköping/Håbo söker personer

Beslag vid lokalpolisområde Enköping/ Håbo söker flera personer som inte gått att nå via brev för delgivning av hävt beslagtaget gods.

Lunnelie Christer - 2020-5000-BG160274-1-7, 2021-5000-BG3376-1
Turner Fernando - 2020-5000-BG76271-1
Kavaluus Mika - 2020-5000-BG76559-1
Adam Mokhtaar - 2021-5000-BG206-1
Hjälmgren Conny - 2021-5000-BG40763-1-6

Föremålen finns tillgängliga hos Beslag polisen Enköping, Korsängsgatan 42, Enköping alternativt ring 010-567 75 36.

Ej avhämtat gods kommer att säljas eller förstöras om det inte hämtas ut innan 2022-02-25.

Kungörelsen finns även publicerad på Post- och Inrikes Tidningars webbplats, K759185/21.