Diverse gods som tagits i förvar i lokalpolisområde Linköping

Hos Polismyndigheten i Linköping har diverse gods tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods. Föremålen har beslagtagits under perioden: 2019-01-01 – 2020-04-19

Hos polisens beslagsenhet i Linköping finns gods där ägare inte har kunnat härledas och därför tagits i förvar enligt lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m. under perioden 2019-02-26 - 2020-04-19.

Godsförteckning till kunngörelse, id-nummer i POIT K29482/21

Den som vill göra anspråk på egendomen eller viss del av den, ska senast 2021-03-15 anmäla detta till:

Polismyndigheten
Beslag Linköping
Box 345
581 03 LINKÖPING

Anmälaren skall kunna styrka sin rätt till godset och en polisanmälan ska vara gjord. Om ingen anmälan inkommit inom utsatt tid, sker försäljning och redovisning av egendomen.

Observera att visning ej förekommer.

Vid frågor kontaktas Polisens beslag i Linköping.
Måndag-torsdag 09.00-11.00
Telefon: 010-566 56 60
Eller skicka ett mejl till: beslag-linkoping.ostergotland@polisen.se

Kungörelse-id i Post-och Inrikes Tidningar K29482/21