Gods som tagits i förvar i lokalpolisområde Karlstad

I lokalpolisområde Karlstad har gods tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods (ej hittegods). Det gäller gods som beslagtagits under tiden februari 2015 till och med juni 2020.

Vi söker ägare till ett antal av följande gods; ammunition, arbetshjälm, arbetsverktyg, batterier och laddare, bensindunk, båtmotorer, cyklar, diverse smycken, duschblandare, elektronik, elverktyg, fiskeutrustning, fjärrkontroll, gasoltub, guldsmycken, handverktyg, heminredning, hygienartiklar, hårvård, klockor, kläder, kontorsmaterial, kosmetika, luftrenare, mobiltelefoner, nycklar, reservdelar till fordon, silversked, spelkonsol, tankkort och tillbehör till arbetsverktyg.

Den som vill göra anspråk på gods ska senast 2021-02-14 anmäla detta till Polismyndigheten, Lpo Karlstad.
Adress: Polismyndigheten, Region Bergslagen, Beslag Lpo Karlstad, Box 1804, 701 18 Örebro. Eller till registrator.bergslagen@polisen.se

Anspråkstagare skall kunna styrka sin rätt till godset och stöldanmälan skall vara gjord.
Om inget anspråk inkommit inom föreskriven tid kommer godset hanteras i enlighet med ovan nämnda lagstöd.

Frågor om godset besvaras vardagar klockan 09:00-11:00 av:
Hans Svensson 010-56 703 82
Lars Engqvist 010-56 702 12