Kungörelse angående gods som tagits i förvar av polisen i Uppsala

Godset består av musikinstrument, husgeråd, tavlor, leksaker, prydnadsföremål, smycken samt verktyg med mera.

Hos polisens beslagsenhet i Uppsala finns gods där ägaren inte kunnat härledas och därför tagits i förvar enligt lag (1974:1065) om visst stöldgods med mera under perioden 2019. Beslagsnummer 2019-5000-BG70726.

Godset består av musikinstrument, husgeråd, tavlor, leksaker, prydnadsföremål, smycken samt verktyg med mera.

Gör du anspråk på något av godset ber vi dig kontakta beslagsenheten senast 16 augusti 2021. För att du ska ha rätt att få tillbaka godset ska du dels kunna styrka din rätt till godset du gör anspråk på, dels ha gjort en anmälan till polisen om att du har blivit av med godset.

Gör du anspråk på något av godset skall du kontakta polisens beslagshandläggare

  • På telefon 11414, helgfri måndag – fredag klockan 09.00—11.00.
  • Via e-post till beslagsenheten: beslag-annexet.uppsala@polisen.se, skriv ”Stöldgods” i ämnesraden.
  • Uppge beslagsnummer 2019-5000-BG70726.

Om vi inte har fått in något anspråk på godset senast den 16 augusti 2021 kommer godset att säljas eller förstöras.

Kungörelsen finns även publicerad på Post- och Inrikes Tidningars webbplats och har där id-nummer K420282/21.