Beslag LPO Enköping/Håbo söker personer för delgivning

Beslag lokalpolisområde Enköping/Håbo söker nedan personer som inte gått att nå via brev för delgivning av hävt beslagtaget gods.

  • Ashot Aheikan
  • Marko Tapani Lukkarinen
  • Teemu Johannes Suomalainen
  • Stavros Gounaris

Föremålen finns tillgängliga hos polisens Beslag, Korsängsgatan 42, Enköping alternativt ring 010-567 75 36.

Ej avhämtat gods kommer att säljas eller förstöras om det inte hämtas ut innan 2021-08-11.

Kungörelsen finns även publicerad på Post- och Inrikes Tidningars webbplats, K345738/21.