Kungörelse: Flyttade fordon i Polisområde Stockholm City

Med stöd av lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall har Polismyndigheten flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

 

Registreringsnummer

Flyttad från

Datum

HZ8729 (LV)

Pålsundsgatan 5, Sthlm

2021-04-16

UCW399

Essingeleden Lilla Essingen, Sthlm

2021-05-03

PBL694

Västra Järnvägsgatan 17, Sthlm

2021-05-03

LFK870

Östgötagatan 56, Sthlm

2021-05-03

SJG194

Frejgatan 7, Sthlm

2021-05-09

RZW888

Högalidsgatan 13B, Sthlm

2021-05-11

WTL990

Olivecronas väg 7, Sthlm

2021-05-15

URZ183

Wollmar Yxkullsgatan 15B, Sthlm

2021-05-19

SBB459

Inedalsgatan 9A-F, Sthlm

2021-05-24

CA303BY (SK)

Mäster Samuelsgatan 42, Sthlm

2021-05-24

UF36185 (NO)

Kampementsgatan/Värtavägen, Sthlm

2021-05-25

WUL618

Hamngatan 37, Sthlm

2021-05-25

KL127 (LV)

Olof Palmes gata 16, Sthlm

2021-05-27

UTX364

Sveavägen 73, Sthlm

2021-05-27

SCR2202 (DE)

Heleneborgsgatan 12, Sthlm

2021-05-27

WSF856

Essingeringen 49, Sthlm

2021-05-29

793MNP (EE)

Pustegränd 1, Sthlm

2021-05-29

WMW769

Lidnersplan 11, Sthlm

2021-05-29

SHJ953

Stadsgårdsleden 28, Sthlm

2021-05-29

TAD383

Sankt Göransgatan 59, Sthlm

2021-05-31

833BFM (EE)

Söder Mälarstrand 13, Sthlm

2021-06-02

BZ14518 (DK)

Torkel Knutssonsgatan 39-41, Sthlm

2021-06-02

UAM469

Sveavägen 73, Sthlm

2021-06-02

XBM818

Solrosvägen 2, Lidingö

2021-06-07


Hämtas senast: 2021-09-13

Fordonet kan hämtas ut av registrerad ägare. Om fordonsägaren har förfallna felparkeringsavgifter som överstiger 5000 kronor, räknat på samtliga ägda/tidigare ägda fordon, skall samtliga felparkeringsavgifter betalas innan fordonet kan lämnas ut.

Ej hämtat fordon, samt eventuella föremål som förvaras i fordonet, tillfaller staten.

Fordonet hämtas hos:

Bilräddningskåren
Konsumentvägen 12-14
125 30  Älvsjö
Tfn 08-744 00 00


Polismyndigheten
Region Stockholm
Polisområde Stockholm City
Tfn 114 14