Beslagsgruppen polisen Uppsala söker följande personer för delgivning

Beslagsgruppen Uppsala söker nedan personer som inte gått att nå via brev för delgivning av hävt beslagtaget gods.

  • Michael Pettersson
  • Fehmi Abdo
  • Ahmed Al Abichi

Föremålen finns tillgängliga hos Beslagsgruppen Uppsala, Knivstagatan 16, Uppsala, tisdagar mellan klockan 08.00--11.00 och 12.00—15.00 eller ring 11414 och begär beslag Uppsala.

Ej hämtat gods kommer att säljas eller förstöras om det inte hämtas ut innan 2021-07-06.

Kungörelsen finns även publicerad på Post- och Inrikes Tidningars webbplats, K324088/21.