Kungörelse angående gods som tagits i förvar av polisen i Uppsala

Hos polisens beslagsenhet i Uppsala finns gods där ägaren inte kunnat härledas och därför tagits i förvar enligt lag (1974:1065) om visst stöldgods m m under perioden 2018 – 2020.

Godset består av cyklar, kläder, kontanter, smycken, väskor, leksaker, verktyg, moped, kamera samt bildäck.

Gör du anspråk på något av godset ber vi dig kontakta beslagsenheten senast 16 juni 2021. För att du ska ha rätt att få tillbaka godset ska du dels kunna styrka din rätt till godset du gör anspråk på, dels ha gjort en anmälan till polisen om att du har blivit av med godset.

Gör du anspråk på något av godset skall du kontakta polisens beslagshandläggare

  • På telefon 11414, helgfri måndag – fredag klockan 09.00—11.00.
  • Via e-post till beslagsenheten: beslag-annexet.uppsala@polisen.se, skriv ”Stöldgods” i ämnesraden.

Om vi inte har fått in något anspråk på godset senast den 16 juni 2021 kommer godset att säljas eller förstöras.

Kungörelsen finns även publicerad på Post- och Inrikes Tidningars webbplats och har där id-nummer K277918/21.