Polisen i Medelpad söker följande personer för delgivning

Lokalpolisområde Medelpad, Beslag Sundsvall söker flertalet personer som inte gått att nå via brev för delgivning av hävt beslagtaget gods.

Burvall Olof Johannes - 2017-5000-BG116530
Abdihakim Mustafa Ali - 2021-5000-BG16521
Zakarie Muhammed Ali - 2020-5000-BG42916
Knuts Weine Sven-Olof - 2021-5000-BG46622
Jonsson Fredrik Johan - 2021-5000-BG48195
Noori Naser - 2019-5000-BG135308
Filatov Aleksandr - 2020-5000-BG120923
Soufiane Ourddiche - 2021-5000-BG12586
Hasan Raehed Hadi Al Alosh - 2017-5000-BG88795.88738
Suadet Ramadani - 2020-5000-BG113269
Toofan Hasani - 2020-5000-BG150455
Nilsson Thun Emelie Eva Irene - 2021-5000-BG10820

Föremålen finns tillgängliga hos Beslag i Sundsvall tfn: 010-5680041, 010-5680268 eller ring 11414 och begär "Beslag i Sundsvall" måndag - fredag kl. 9-11.

Ej hämtat gods kommer att säljas eller förstöras då 6 veckor passerat, det vill säga 2021-07-06.

Kungörelsen finns även publicerad på Post- och Inrikes Tidningars webbplats och har där id-nummer K307239/21.