Kungörelse av beslagtaget gods i Växjö

Polisen söker ägare till en motorcykel, en roddbåt och en cykel.

Polisen i Växjö söker ägare till nedanstående gods:

  • En motorcykel som togs i beslag den 14 juli 2017 i Växjö.
  • En roddbåt som togs i beslag den 4 oktober 2020 i Lessebo.
  • En cykel som togs i beslag den 10 augusti 2020 i Växjö.

Vill du göra anspråk på godset ska du senast den 15 juni 2021 anmäla det till Polismyndigheten region Syd, Beslag Växjö, 205 90 Malmö eller till
beslag.pokk@polisen.se. Du ska kunna styrka din rätt till godset och du ska ha gjort en stöldanmälan till Polisen.

Om inget anspråk har inkommit inom föreskriven tid kommer godset att hanteras enligt lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Vid frågor kontakta beslagshandläggare på telefon 010-56 223 42.

Kungörelsen finns även publicerad på Post- och Inrikes Tidningar med id-nummer K146566/21.