Kungörelse: beslagen personbil i Djurhamn

Den 30 oktober 2018 beslagtogs en Hyundai Trajet på Sollenkrokavägen 204, Djurhamn.

Bilens registreringsnummer: JJE 329 (LT)

Registrerad ägare enl. LT: 1948-03-25, ALDONA LESKAUSKIENĖ

Den som kan visa sannolika skäl för sin äganderätt till bilen ombeds att höra av sig senast 2021-06-08. Bilen kommer annars att skrotas eller säljas för statens räkning.

Ulrika Barck-Holst, inspektör
Gruppchef/ Förundersökningsledare
010-56 434 48

Jyrki Väliharju
Inspektör/utredare
Tel: 010-56 434 54