Polisen i Kalmar län söker ägare till gods

Godset består av kompressor, högtryckstvätt, kamera, skruvdragare, cykel, mätinstrument, vinkelslip, slagborrmaskin, sticksåg, cirkelsåg, grästrimmer, batteriladdare, motorsåg, batteri, armband och diverse smycken.

Polisen i Kalmar län söker ägare till gods som har tagits i beslag under perioden från den 17 november 2017 till den 14 juni 2020. Godset har tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

Gör du anspråk på något av detta gods ska du senast den 29 april anmäla detta till Polismyndigheten, Polisregion Syd, Kalmar beslag, 205 90 Malmö eller till beslag.pokk@polisen.se. Du ska kunna styrka sin rätt till godset.

Om ingen anmälan inkommit senast den 29 april 2021 kommer godset att säljas eller förstöras.

Frågor kan ställas till beslagshandläggarna Maria Schul, telefon 010-562 34 93, eller Tommy Holmberg, telefon 010-562 31 74.

Denna kungörelse är även publicerad på Post- och Inrikes Tidningars webbplats med id-nummer K179290/21.