Polisen i Växjö söker ägare till en personbil

Polisen i Växjö söker ägare till en personbil med utländska registreringsskyltar som togs i beslag i Växjö den 14 februari 2021.

Vill du göra anspråk på fordonet ska du senast den 30 juni 2021 anmäla det till Polismyndigheten, Polisregion Syd, Beslag Växjö, 205 90 Malmö eller till
beslag.pokk@polisen.se. Du ska kunna styrka din rätt till fordonet och stöldanmälan ska vara gjord.

Om inget anspråk har inkommit senast den 30 juni 2021 kommer fordonet att hanteras enligt lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Vid frågor kontakta beslagshandläggare på telefon 010-562 23 42.

Kungörelsen finns även publicerad på Post- och Inrikes Tidningars webbplats med id-nummer K181611/21.